FATURA;Satıcı firmanın sattığı ürün ya da hizmet satışından doğan alacağı tutarıgösteren ticari vesikadır. Fatura en az bir asıl bir suretten olması gerekmektedir. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır

Vergi Usül Kanunu’nun 232. maddesine göre fatura düzenleme zorunluluğu; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilen ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, aşağıdaki işletmelere fatura vermek ve bu işletmelerden fatura istemek zorundadırlar.
Bunlar:

-Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar( şirketler, şahıs işletmeleri),

– Serbest meslek erbabı(avukatlar, doktorlar, muhasebeciler vb),
– Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar (ayakkabı tamircisi, berber)
– Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler,
– Vergiden muaf esnaf (pazarcılar, seyyar satıcılar).

Fatura açık ve kapalı olarak kesilmektedir. Maliye bakanlığının belirlemiş olduğu üst limitlerin dışında Kaşenin üst Kısıma vurulması halinde alacağın tahsil edilmemiş olduğu borçlunun bu fatura bedelini itiraz etmediği takdirde 7 gün içinde ödeyeceği anlamına gelir. Kaşenin alt kısma vurulması halinde herhangi borç ya da alacağın olmadığı anlamına gelir.

Maliye Bakanlığının Belirlemiş olduğu limitlerin üzerinde yazılan faturalar için banka ya da yetkili finans kuruluşlar aracılığıyla faturanın ödenmesi gerekmektedir.

Faturalar, OTOKOPİLİ CİLTLİ, SÜREKLİ FORM, 1. HAMUR RENKLİ YADA BEYAZ KAĞIDA BASILABİLMEKTEDİR.