TEDİYE MAKBUZU; Firma/mükelleflerin herhangi bir mal/emtiya/hizmet için ödedikleri bedeli alıcıya ödediğini gösteren evraktır.