SERBEST MESLEK MAKBUZU NEDİR NASIL DÜZENLENİR;Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği bir belgedir. Mesleki faaliyet karşılığında ücretin tahsil edildiğini gösterir.

Belge düzenlenmesinden önce belge üzerinden hesaplanması gereken stopaj ve KDV oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
– Sağlık hizmeti ücretlerinde % 8 KDV
– Diğer ücretler üzerinden %18 KDV
– Ücret sanat, eğitim, araştırma vb. gibi bir hizmet karşılığındaysa KDV oran % 17
– Gelir vergisi stopajı % 20

Brüt ücret üzerinden gelir vergisi hesaplanarak yazılır. Gelir Vergisi oranı %20’dir. Brüt ücretten gelir vergisi düşülüp KDV eklenerek net alınacak ücret hesaplanır.