İş Güvenlik Levhaları güvenlik için , yön bulma ,dikkat çekme, bilgilendirme amaçlı kullanılmaktadır.Bu levhaların önemi günümüzde artmaktadır.

  • Fosforlu
  • Işıklı
  • Elektrikli

olarak üretilmektedir.