SEVK İRSALİYESİ; Satıcı firmanın sattığı malın sevki sırasında bulundurulması gereken zorunlu mali evraktır. En az 3 suretten oluşmalıdır. Firma faturayı teslimden en geç 7 gün içinde kesip gönderebilir.